Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia

Lokalizacja

województwo: śląskie
powiat: Powiat m. Częstochowa
gmina: M. Częstochowa
miejscowość: Częstochowa

Informacje

Typ szkoły / placówki: Sześcioletnia szkoła muzyczna I stopnia
Patron szkoły:
Złożoność: Szkoła lub placówka w ramach jednostki złożonej
Dostępność szkoły: publiczna
Kategoria uczniów: Bez kategorii
Specyfika: brak specyfiki

Adres

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
jASNOGÓRSKA 17
42-200 Częstochowa
Poczta: CZĘSTOCHOWA
telefon: 0343245649
fax: 0343656625
strona internetowa: www.zsmuz.edukacja.czestochowa.pl

Mapa

Poniżej znajduje się mapa, na której jest przedstawiona lokalizacja szkoły Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia (Częstochowa), jest to Sześcioletnia szkoła muzyczna I stopnia.

Statystyka

Liczba uczniów: 255
Liczba oddziałów: 0
Nauczyciele pełnozatrudnieni: 1
Nauczyciele niepełnozatrudnieni: 0
Nauczyciele niepełnozatrudnieni w etatach: 0

Organ prowadzący

Minister ds. kultury i dziedzictwa narodowego
województwo:
powiat:
gmina: